Om een belevenis in de stijl-van-toen te kunnen aanbieden willen wij originele rijtuigen van de CIWL inzetten.  Verspreid over Europa zijn er gelukkig nog enkele exemplaren bewaard gebleven. Deze rijtuigen zijn echter bijna 100 jaar, of zelfs nog iets meer, en dragen de nodige sporen van de tand des tijd met zich mee.

 

Om ons project te realiseren moeten deze rijtuigen dus eerst aangekocht worden, veelal uit privécollecties verspreid over Europa. Vervolgens worden deze grondig gerestaureerd, wat reeds een project op zich is.

 

Het is duidelijk dat een project als O.V.O.E. bvba opstarten niet mogelijk is zonder de inzet van verschillende mensen vanuit diverse disciplines. Wat deze mensen bindt is hun voorliefde voor de rijtuigen van de CIWL:

 

Deze personen zijn voornamelijk eigenaars van originele CIWL-rijtuigen, mensen die reeds een renovatie van een CIWL-rijtuig hebben geleid, mensen die nog gewerkt hebben in werkplaatsen van de CIWL, mensen die nog op de treinen uitgebaat door de CIWL hebben gewerkt, , ...

 

Hun gezamenlijke inzet maakt het mogelijk deze originele rijtuigen in hun oorspronkelijke staat te herstellen en zo een deel van onze roemrijke geschiedenis te bewaren !

 

De bezieler en centrale figuur achter O.V.O.E. bvba is Kristof Blomme, burgerlijk ingenieur, ex-CIWL en groot pleitbezorger om deze rijtuigen in hun oorspronkelijke toestand te herstellen. Hij bracht verschillende mensen samen en coördineert de renovatie & exploitatie van de rijtuigen.

 

 

Reserveer hier je eigen culinaire belevenis In één van onze gerestaureerde rijtuigen.